..Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

..
w Końskich Jolanta Kołaczkiewicz

..Strona główna


..Licytacja nieruchomości


..Licytacja ruchomości


..Wzory dokumentów


..Akty prawne


..Kontakt


..Linki


 

..Akty prawne


Konstytucja RP

Kodeks Postępowania Cywilnego

Ustawa o komornikach sądowych

Ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych

Ustawa o świadczeniach rodzinnych

Kodeks Etyki Zawodowej

..

..Inspektor Danych Osobowych:
..Pan Roman Kwieciński

..email:
..iod.konskie.002@komornik.pl