..Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

..
w Końskich Jolanta Kołaczkiewicz

..Strona główna


..Licytacja nieruchomości


..Licytacja ruchomości


..Wzory dokumentów


..Akty prawne


..Kontakt


..Linki


 

..Akty prawne


Konstytucja RP

Kodeks Postępowania Cywilnego

Ustawa o komornikach sądowych

Ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych

Ustawa o świadczeniach rodzinnych

Kodeks Etyki Zawodowej

..

..Komornik Sądowy
..przy Sądzie Rejonowym
..w Końskich
..Jolanta Kołaczkiewicz


..ul. Iwo Odrowąża 16
..26-200 Końskie
..tel./fax: 41 372 38 79