..Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

..
w Końskich Jolanta Kołaczkiewicz

..Strona główna


..Licytacja nieruchomości


..Licytacja ruchomości


..Wzory dokumentów


..Akty prawne


..Kontakt


..Linki


 

..Licytacja nieruchomości

 

Aktualne obwieszczenia o licytacjach
publikowane są na stronie internetowej
Krajowej Rady Komorniczej pod adresem:

 www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowe informacje udzielane są
w kancelarii komornika sądowego bądź
telefonicznie pod numerem (41) 372-38-79

..

..Inspektor Danych Osobowych:
..Pan Roman Kwieciński

..email:
..iod.konskie.002@komornik.pl